Сан-Стефанска България е единственото справедливо решение за българския народ в историята. Той не може да има друг празник!

"Заветът"  от Добри Божилов
Честит празник, Българи!
От вчера гледам поне 20 предавания и "учени", които опитват да омаловажават празника!
Което го прави още по-голям. Сан-Стефанска България е единственото справедливо решение за българския народ. Българският народ не може да има друг празник!
Каквото и да говорят псевдо-учените, чиято "наука" се изразява в усвояването на грантове...
Честит празник!

Добри Божилов, писател
03.03.2020