ДОЦ. КОЧЕВА: ЧУХТЕ ЛИ, ЧЕ "ПОД ИГОТО" СТАНА НА 125 ГОДИНИ?

Същият този роман, казват, звучал архаично на младите и затова не го четяли.
И това може да е тъй, отдалечено е времето на събитията в него от днешните ни подрастващи, реалиите са много различни!
Ама и Шекспир звучи в оригинал не много разбираемо, но на Албиона си го учат, адаптират го и младите го разбират.
За нашата литература Вазов е колос, кой каквото ще да казва, а "Под игото" е издържано в най- добрите романови традиции. И има емблематични герои и знакови реплики!
Всеки е запомнил своите, а една от моите е ей тази: "Въобще нещастията на другите необходимо събуждат у дребните души три чувства: първо - удивление, второ – вътрешно задоволство, че бедата не е на твоя глава; и трето – скрито злорадство.“
Бил архаичен дядо ви Вазов и много променен българинът? Друг път!

Доцент Ана Кочева- Института за български език към БАН