"БЪДЕТЕ КАТО ДЕЦАТА" - Владимир Шаров

Само най-верни и близки от обкръжението на Ленин хора знаят, че в края на живота си, вече тежко болен, вождът на световния пролетариат се отрича от революционните си теории и прегръща учението на Христа. 
След първия удар на 23 март 1921 година, едва започнал да се съвзема, Ленин почти непрестанно мисли за Бог. 
"Бъдете като децата, защото тяхно ще е Царството Небесно" – казва Спасителят в Евангелието на Матея и Ленин, който постепенно губи разсъдъка си и става като дете, изцяло се прониква от тази идея. 
Заедно с Троцки и Дзержински, в пълна конспирация, той организира таен кръстоносен поход към Йерусалим. 
В него трябва да вземат участие само деца – милионите безпризорни, които Гражданската война оставя без покрив и родители. 
Защото "всеки ден, изживян от човека на земята, е пълен догоре с грехове и само ни отдалечава от Бог". 
И нито църквата с нейния хилядолетен опит, нито мъжеството на работническата класа ще върнат Божието царство на земята. 
Единствените, които могат да спасят света и човешкия род са децата.  Рицари на световната революция могат да бъдат само истински нищите духом.
Моят роман е за страшния опит от всеобщото, всенародно завръщане в детството, в онзи ясен и еднозначен свят, където веднага разбираш кое е добро и кое – грях, кой – свой и кой – чужд или враг. 
Това е роман за гибелното разбиране, че само така, без да се луташ, можеш през краткия си живот да излезеш на правия път и да се спасиш.

Източник: fakelexpress