"НОЕВ КОВЧЕГ" - Йордан Радичков

"И тъй, нагърбвам се със задачата да продължа по-нататък, като започна отново да сковавам бедния плавателен съд и лека-полека да пълня трюма му. 
Нямам никакви шансове за успех, но при всеки случай си казвам окуражително: "Хайде, удавнико, на добър час!" 
Все пак е по-добре да се удавим в океана, отколкото да се удавим на сушата!"
С това въведение Йордан Радичков започва своя Ноев ковчег през 1987. 
Книгата събира истории за всичко, което го е вълнувало в този момент и което би искал да запази от потопа на времето: един спешен щъркел, дявола, който обича да се преправя на папуняк, черно куче мираж. 
Така Радичков сковава литературен жанр, който експериментира с романа.

E-net