Нова книга: "Катаклизъм. Преломни моменти за държавите в криза"

С бестселърите си  „Пушки, вируси и стомана“  и  „Колапсът“  еволюционният биолог, физиолог и биогеограф  Джаред Даймънд промени разбирането ни за причините за възхода и падението на цивилизациите. 
В „Катаклизъм“, третата книга от тази монументална трилогия, носителят на „Пулицър“ ни разкрива как в близкото минало седем успешни нации са успели да се възстановят напълно или частично от сериозни катаклизми, като същевременно сравнява личните кризи на хората с националните и проучва два важни въпроса: 
запътили ли са се САЩ и светът като цяло към предстояща катастрофа – и ако да, може ли тя да бъде предотвратена.

E-net