Представяне на книга: "БЕЗ ЗАГЛАВИЕ"

Нася Кралевска е филолог и журналист. Автор на книгите: Без заглавие. 
Рушители и строители на България (2001, 2003, 2006), Споделено детство (2009), Communism versus Democracy – Bulgaria 1944 to 1997 (2010), Без заглавие. 
Комунизмът в битка с демокрацията (2011), Shared Childhood behind the Iron Curtain (2016), България под комунизъм (2016, 2018)
„Без заглавие. 
Рушители и строители на България“ от Нася Кралевска вече беше заслужено сравнена с най-високата мемоарна вълна в българската словесност - редом до „Записките по българските въстания“ на Захари Стоянов и „Строителите на съвременна България“ на Симеон Радев… 
Всъщност това, което се случи у нас след 1989 г., се случва едва сега, защото в документалните свидетелства на Нася Кралевска получава концептуалната си осмисленост и завършеност.

E-net