Да остаряваш бавно е изкуство

Благодарение на съвременните познания и възможности ранната старост  може да бъде забавена чрез знание и воля, без ограничения и аскетизъм.
В книгата се разглеждат причините за интензивното стареене и възможностите за неговото забавяне. 
Подробно са описани образът на старостта и вредните фактори, затрудняващи и скъсяващи живота. 
Представени са полезният хранителен режим, техниките за укрепване на физическото състояние и начините за предпазване от заболявания, състаряващи организма. 
Специално внимание е отделено на съвременните методи за подмладяване чрез пластични операции, козметика, хормони, стволови клетки, импланти, генни модификации. 
Анализирани са вероятните причини за незавидната продължителност на живота у нас в сравнение с редица  развити  страни и „сините области“ със столетници.

E-net