"ЦАНКО ЛАВРЕНОВ 1896 - 1978"

Уникално по рода си издание, което включва висококачествени снимки на почти всички картини на Цанко Лавренов. 
В него са поместени и текстове, посветени на художника, написани от най-добрите български изкуствоведи, както и спомени за него, споделени лично от внука му Лаврен Петров. 
Цанко Лавренов е сред имената в културната ни история, за които вече сякаш всичко е казано. 
Още приживе получил висока оценка като художник и авторитет в културния живот на България между 30-те и 70-те г. на ХХ век, днес той на мнозина ще се стори пределно познат. 
Поредната среща с него обаче ни изправя пред редица непоставени въпроси както към изследването на неговото творчество конкретно и анализирането му в по-широк от досега разглеждания контекст, така и към общи процеси в историята на българското изкуство, пряко участие в които има и Лавренов като художник, изкуствовед, общественик.
Автори: Анелия Николаева и Лаврен Петров
Издателство: Фондация „Цанко Лавренов“
Книгоиздателска къща: „Труд“

E-net