XXIV Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Габрово

Двадесет и четвъртото издание на конкурса Международно биенале на хумора и сатирата се провежда в Габрово и включва мащабни събития в областта на сценичните, визуалните и уличните изкуства. 
Провежда се от май до септември всяка нечетна година. 
Организатори са Музей “Дом на хумора и сатирата”, Община Габрово, Министерство на културата, като председател на Организационния комитет е кметът на Община Габрово.
Конкурсът тази година се провежда в две направления: карикатура и съвременно изкуство. 
И в двете категории ще има парични награди за победителите, а наградените творби ще останат във фонда на Музей “Дом на хумора и сатирата”.
Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които приемат условията му. 
Всеки автор може да кандидатства с не повече от две творби в раздел (две произведения на съвременното изкуство и/или две карикатури). 
Авторските книги с карикатура или комикс са извън ограничението за брой (т.е. един автор може да участва с две карикатури и неограничен брой книги). 
Важно условие за участие в изложбата е селектираните творби да отговарят на темата и да съдържат хумор.
Откриването на биеналето е през май в Музей “Дом на хумора и сатирата”. 
Още не е излязла програмата на фестивала.

E-net