„52“ от Иво Иванов

Бележник с 52 цитата
По повод пет години от издаването на книгата „ Кривата на щастието “ издателство „ Вакон “ предлага на пазара бележник с 52 избрани цитата от  Иво Иванов.
Между страниците на този бележник са събрани 52 избрани цитата от книгите „ Кривата на щастието “ и „Отвъд играта“, чийто автор е Иво Иванов, един от най-добрите български писатели. 
Но освен неподражаемите текстове посветени на действителни личности и събития, тези парчета от истории са послания за човещина, доброта, несломима воля и любов, която променя животи. 

E-net