Ваканция в библиотеката' 2019

През месец юли Регионална библиотека „Пенчо Славейков” за поредна година провежда „Ваканция в библиотеката” – традиционна лятна работа с деца. 
При изготвяне на програмата за 2019 г. сме се ръководили от идеята да четем, играем, творим, да стимулираме въображението и уменията на децата.
Заниманията са подходящи за деца от 7 до 12 години.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Желаещите трябва да са читатели на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, като това може да се направи и в деня на провеждането.
Можете да изберете ДВЕ ТЕМИ от ателие „Сръчко” и ДВЕ ОТ СРЕЩИТЕ в Детски и средношколски комплекс.
Групите са ограничени до 20 участника, като записванията са за индивидуални участници, а не за групови посещения от детски центрове и занимални.

E-net