Второ Международно триенале Духът на акварела - Варна 2019

Фондация Международно акварелно общество-българия - БЪЛГАРИЯ (IWS България) и Градска художествена галерия Борис Георгиев - Варна организират Международно триенале Духът на акварела Варна 2019. 
Във второто издание вземат участие 375 художника от 64 държави. 
Фестивалната програма на Триеналето ще се проведе от 01.07 до 05.07.2019 г., а изложбата ще продължи до 31.07.2019 г.

E-net