ИЗЛОЖБА "ФОТОАКАДЕМИКА"


Традиционната изложба „ФОТОАКАДЕМИКА”, 
организирана от Фотографска академия „Янка Кюркчиева”, е част от Месеца на фотографията, който през 2019 г. чества три важни годишнини - 10 години Месец на фотографията, 20 години Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева” и 180 години фотографско изкуство.___
Може да разгледате фотографиите от „ФОТОАКАДЕМИКА” всеки ден от 8-и до 19-и юни от 11:00 ч. до 19:00 часа на Полуетаж Запад, НДК. 
Вход СВОБОДЕН. 

E-net