След като една книга може да размаже всичко западно, защо да не можем и в други области? Пробуди се, сънароднико...

https://www.helikon.bg/217729-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
Изминаха само 2 месеца от излизането на "Задругата".
Тя твърдо измести по продажби всичко друго, вкл. западната преводна литература.
В известен смисъл, това е тест можем ли българите да бъдем по-велики от Запада, стига да си повярваме...
"Задругата" доказа, че можем...
Вероятно е време да си повярваме и в други области...

Добри Божилов