Има ли всеобщо оглупяване? По цял свят фантастиката отстъпва, народът чете фентъзи...

Вчера си говорим с един приятел - доста разбиращ от книги, и от него научих нещо потресаващо. Хората (по цял свят) четат все по-малко фантастика, и все повече фентъзи.
Това всъщност е азбучен пример за наличие на всеобщо оглупяване. Ако интересът се пренася от наука, технология и познание, към вещици и магии, това е деградация.
Добре е да припомним кога изчезват магиите, вярата във вампири, суеверията, мистични предания и пр. - изчезват с разпространението на масовото образование на Запад. Дори тогава процесът е наблюдаван - в райони, в които има образование, суеверия няма. В други райони, където училището още не е дошло, народът вярва във всевъзможни глупости.
Един завой сега от фантастиката към фентъзито показва обратен процес. Може би е съвсем очаквано, защото това, което виждате сега в нашето образование, реално се случи преди десетилетия на Запад. Екстремно пазарни модели, превръщане на училището в подготовка за "занаят", а не в изграждане на личности. Непрекъснати икономии от образование, което естествено прогонва най-способните от учителската професия (това отдавна се е случило и на Запад).
Резултатът - четем повече фентъзи, отколкото фантастика. А само преди 40 години не беше така. Тогава летяхме до Луната и се четеше Артър Кларк.
Та в този дух - да ви река, че в реалната Вселена, в науката , изследването на Истинското, има далеч по-интересни неща, всъщност има дори далеч повече магии, от във фентъзито. И мащабът на посланието на фантастиката е далеч по-голям. Ако обичате да мечтаете, ви трябва фантастика, а не фентъзи.
Ето тази книга на картинката, задминава всичко, което сте видели и в Толкин и в Мартин. В нея има магия, но научна, и загадките са не по-малки. Прочетете това и после ще се смеете на себе си, ако сте чели прекалено много фентъзи...
Няма да ви казвам за какво е, то трябва да се прочете (има и продължения)...

Добри Божилов, писател
Автор на "Задругата"