„Над 8000 метра. Лхотце и Еверест на един дъх“

Д-р Атанас Скатов ще представи книгата си Над 8000 метра. 
Лхотце и Еверест на един дъх“
27 май 2019 г., 18.30 часа
Столична библиотека, Американски център
София, пл. „Славейков“№ 4А
Очакваме Ви!

E-net